740. Şeb-i Arûs (Düğün Gecesi)


mevlana-694x1024

18. “Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm
Pes sühan kûtâh bâyed vesselâm”
***Hz.Mevlânâ Celâleddîn Rûmî
———-
Çeviri: Hiç pişmişin hâlinden anlarmı ham?
O hâlde sözü kısa kesmek gerektir vesselâm
—-
Meâlen: Ham ervâh(ruhlar) olanlar, pişkin ve yetişkin zevâtın(irfan sahibi) kimselerin hâlinden anlamazlar.  Bu yüzden ne kadar söz uzatılsa da gereksizdir.

———–

Bu yıl 740.sına eriştiğimiz Şeb-i Arûs’un gönül dergâhlarımıza muhabbet ve aşk getirmesi niyâzı ile…Eyvallah    (neyevi)

Ney Dersleri 1


Ses Çıkarmak İçin:

 1. İlk olarak dudaklarımızı öne doğru uzatıp küçük bir o harfi oluşturuyoruz (bir çocuğu öper gibi) .
 2. Neyi dudağımızın dörtte birlik bir kısmına yerleştiriyoruz.
 3. Sıcak nefes verip sesi yakalamaya çalışıyoruz.

Uyarılar:

 • Asla yanakları şişirmiyoruz.
 • Asla nefesin çıkışına ağız yolunda müdahale etmiyoruz
 • Asla püf demiyoruz
 • Asla ıslık çalmıyoruz

Tavsiyeler:

 • Neyin üflenişinde mevlevîlik usûlüne göre; üst taraf dudağımızın soluna, alt taraf sola doğru meyilli ,sağ el üstte – sol el altta olacak şekildedir (niyaz duruşu).Ancak dünyadaki birçok üflemeli sazda sol el daima üstte olmuştur. Bize göre mevlevîlikte ünlenmiş bir saz o erkâna uygun icraa edilmelidir. Yine de bu bir kavga hâline dönüştürülemez. Çünkü tam tersi pozisyonda ney üfleyen usta neyzenler de mevcuttur.
 • Bu ilk ses oturana kadar günde en az yarım ilâ bir saat tatbîk edilmelidir. Bu günlük çalışma 5 – 10 gün arasında sindire sindire devam ettirilmelidir.
 • Çalışmalarda kullanılan ney, kız neydir. Kız Ney, Lâ perdesi üflendiğinde Batı Müziği Frekansına göre 440 desibel B(si) notasına tekâbül eden neydir.
 • Lütfen aslına uygun bir ney edinmeye çalışınız.

 

BİŞNEV!